Uglasimo se

"Nasmihali so se, ko sem rekel, da tisti ki zna zehati lahko tudi poje...ampak ko sem začel peti!"

UGLASIMO SE - MASAŽA Z GLASOM 

ZELO ENOSTAVNO!  ZVOK ZDRAVILNO VPLIVA NA NAS!

Zato UGLASIMO SEBE s svojim GLASOM!

1. Za VEČ ENERGIJE in LAŽJE GIBANJE;   2. Za pomoč PO IZGORELOSTI in STRESU;   3. Krepimo DOBRO POČUTJE  

avtor / author: tenor Ažman Andrej s.k.u. - Tenoraa 

Zelo enostavno - zvok ima velik zdravilni učinek. Stres, jeza, strah, žalost in veliko skrbi, slabo vplivajo na naše telo.

Naše telo je najlepše glasbilo, ki ga lahko uglasimo z našim glasom.

"IMAMO ODLIČNE REZULTATE.  POGOJ za naše sodelovanje je, da oseba UPOŠTEVA NASVETE ZDRAVNIKA!" 


“They Laughed When I said that almost everyone can sing. But When I Started to Sing!”

VERY SIMPLE – THE SOUND HAS A GREAT HEALING EFFECT.

Stress, anger, fear, sadness and many cares have a bad influence on our body.

Our body is the most beautiful musical instrument, which can be tuned with our voice.

"WE HAVE EXCELLENT RESULTS. PREREQUISITE for our participation is that a person follows the DOCTOR advice!"

 
Uglasimo se